Hux A/V

Aphra Tesla Operating System Incorporated Lara A. Capparotto: ARHITEKTURA IN SEKSUALNOST: KENOTAF 2023 – 2024

Ambasada Svetlane Makarovič / Konzilij za detekcijo kriminala v umetnosti / Anita Wach / 2022 – 2023

Dunaj Künstlerhaus/Huxtrlhaus/TGAS/Tim Voss 2019
Tako je govoril Huxtrl/ DVE ŻIVALI/ December 2020

Huxtrl roža vseh rož / Botegin 2023


8. februar 2024 / TRILOGIJA KENOTAF

Ambasada Svetlane Makarovič

ARHITEKTURA IN SEKSUALNOST:
KENOTAF 2023 – 2024
Aphra Tesla Operating System
Incorporated Lara A. Capparotto
Posebne zahvale:
– Umetniška rezidenca A. Kocjančiča, Kubed
– Geto Melara
Premiera: OKC Abrašević Mostar, 2023

 

Documenta15 / Terracota Embassy Activation – Art in Action Research, Lammli / Dusseiler, Horvat, Huxtrl / 2022

GT22 Matej Modrinjak, Marko Ornik; ZNFI/MFRU/Heklab-Huxlab 2019
Huxterl lesson: Kriptofeminizem/December 2020
Kritika čistega zooma/December 2020
Kritika čistega zooma/December 2020
Kritika čistega zooma/December 2020

Huxtrl roža vseh rož / Botegin 2023